Medicin som skyddar mot rost

Dinitrols framgångssaga börjar med en vardaglig iakttagelse:

Rostfria kirurgiska instrument rostar
när de ligger i desinfektionsvätska.


Det hela börjar omkring 1937 när kirurgen och sedermera professorn Sven Johansson vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg börjar experimentera för att öka motståndskraften hos rostfritt stål mot korrosion. För rostfria kirurgiska instrument som ligger i desinfektionsvätska börjar korrodera.
I början av 1940-talet lanserar Sven en ny metod att spika brutna lårben. Men hur kan man förhindra att spikarna rostar av kroppsvätskorna?

Tidigare erfarenheter visade att en del vattenlösliga substanser kunde stoppa processen. Men Sven är först med att prova di-nitro-ortho föreningar som hämmare. Sven ansöker om patent i ett 25-tal länder och vänder sig sedan till Astra som partner.

Den tidiga historien:

1942
Astra AB startar Hässle med Paul G. Nordströms fabrik för läkemedel och vatten i Hässleholm som grund.

1944
Hässle slås ihop med Tika som Astra har förvärvat 1939.

1944-46
Hässle i Hässleholm tar över Svens utvecklingsarbete med att pröva och producera effektivare anti korrosions föreningar som var lösliga i organiska lösningsmedel. Samarbetet resulterar i ett rostskyddsmedel som fungerar väl i kirurgiska sammanhang.

1947
Sven säljer patenten till Hässle. Ett utvecklingsarbete tillsammans med läkemedelsföretaget AB Astra resulterade i ett antal produkter användbara också för industriellt rostskydd. Dessa kom i bruk för rostskydd av hel- och halvfabrikat hos bl.a. Sandvikens Jernverk, SKF och Volvo.
Rostskyddsprodukter med det nya varumärket Dinitrol (di-nitro-ortho-kresol) börjar produceras i Eslöv av Tikamin, ett dotterbolag till Tika. Dinitrol Pasta och Dinitrol 33S (sprutbar) blir de första produkterna och lanseras med en stor presskampanj.

De första kunderna vinner man i den mekaniska industrin med ett sortiment rostskyddsprodukter för olika ändamål som rostborttagare (Annitrol 1948), rostlösare (Rustoff 1949), sprick indikator, färger etc

1949
Helsida i Svenska Dagbladet den 16 maj 1949 om Dinitrol behandling av bilar tillsammans med Nynäs (Petroleum).

Den moderna historien:

1953
Tikamin bygger ny fabrik i Hässleholm för rostskyddsprodukter och legoprodukter för bl a Wallco och Swix skidvalla.
Dinitrol produkterna säljs till en början genom agenter. Företaget har 3 egna försäljare och arbetar även som rådgivare till industrin. Större kunder är Kockum, SJ, ASEA och många andra.

1954
Det första rostskyddet inne i en bils hålrum görs med Dinirol 33.
Hässle-Tika delen flyttar till Göteborg.

1955
Svenska Stålpressningsbolaget i Olofström börjar köpa en rostskyddsprodukt  för att skydda karosser under transporten till Volvo, Göteborg. De svarar snart för 80% av omsättningen och är kunder fram till 1967 när produktionen upphör i Olofström.
    
Under 1950-talet börjar allvarligare rostproblem hos fordon. Ramstrukturen, som tidigare byggts av I och U balkar, byggs av ihåliga plåtkonstruktioner s k monocoque chassis för att minska vikten. Ett aggressivt korrosionsklimat skapas i hålrummen på balkarna och i svetsade fogar. Även relativt nya bilar börjar rosta under lacken.

1950

Sven Laurin, Motormännens stationschef i Göteborg, utvecklar internationella ML metoden i samarbete med Tikamin.

1959
Dinitrol gör ett genombrott. En kund till Viklunds Ford, återförsäljare i Göteborg, vill ha bilen sprutad med rostskyddande olja. Viklunds tar kontakt med Laurin och Viklunds börjar rostskydda sina bilar.

1960
Hela historien publiceras i första numret av tidningen Motor.
Dinitrol 33B (B för bil) speciellt avsedd att spruta i bilars hålrum lanseras i början av året.

1961
Dinitrol 112 lanseras i januari och öppnar en stor marknad. Den tillverkas på licens från Daubert Chem Co, USA.

1962
Dinitrol 77B för exteriör behandling lanseras under hösten.

Under de första åren på 60-talet utvecklar Helge Persson sprutscheman för olika bilmodeller, instruktioner, verktyg, maskiner och produkter. Tikamin börjar sälja produkterna på ledande bensinstationer och utvecklar rostskyddsbehandling med ML metoden på ML stationer.

1965
Den internationella expansionen har börjat och Dinitrol finns nu i Norge, Danmark, Finland.

1966
Expansionen ut i Europa börjar och Dinitrol kommer att finnas 37 länder med 2.000 franchise stationer i slutet av 1976.

1967
Dinitrol Car för exteriör behandling lanseras.

1968
Dinitrol ML en förbättrad version av Dinitrol 33B lanseras.

1969
Volvo börjar behandla bottenplattan med Dinitrol Car VO.

1970
Tikamin ändrar namn till Astra-Dinol.

1972
Astra-Dinol köper 60% av Tuff-Kote Inc, USA. Därmed etableras Dinitrol och Tuff-Kote också i Nordamerika och Asien.
Dinitrol Center introduceras i Sverige och övriga Skandinavien och blir också Sveriges första Franchise organisation. Kvaliteten på rostskyddsbehandlingar uppgraderas därmed liksom kvalitetsuppföljning på utförda rostskyddsbehandlingar.

1975
Volvo börjar behandla bottenplattan med Dinitrol 617, som appliceras elektrostatiskt.

1976
Behandlingen Tuff-Kote Dinol (TKD) lanseras, ett två produkt system med Penetrant och Sealant med nya patenterade sprutverktyg, marknadsförings- och försäljningsstöd, utbildning och kontroll, garantisystem etc
Det var en lyckosam kombination av amerikansk marknadsföringsteknik och europeisk teknologi - något helt nytt i branschen.

1977
Tuff-Kote Dinol Inc blir marknadsledare i USA. Och efter några år är TKD etablerat i Europa, USA och Asien.

1979
Astra säljer Astra-Dinol till Nynäs Petroleum och därmed kommer företaget närmare sin viktigaste råvaruleverantör. Nynäs Petroleum ingår i Axel Johnson Gruppen. Företaget byter samtidigt namn till Tuff-Kote-Dinol AB.
Utveckling av appliceringsutrustning (Engineering) för rostskydd i bilfabrikerna startar.

Under första delen av 80-talet utvecklar, tillverkar och installerar Dinitrol Engineering applikationsutrustning i bilindustrin. Allt från enkla handverktyg till sofistikerad och datastyrd automation för miljontals kronor. Och parallellt börjar bilindustrin erbjuda garantier mot rost.

1982
Saab börjar rostskydda Saab 340, första planet för passagerartrafik. Sedan följer Lufthansa.
Samarbete med Boeing resulterar i flera nya Dinitrol produkter. ”Dinitrol Aviation System” med korrosionsskydd för flygplan blir marknadsledare och ett begrepp för de ledande flyplanstillverkarna och flygbolagen world-wide.

1983
Företaget byter namn till Dinol International AB för att markera verksamhetens starka internationalisering, i synnerhet inom bilindustrin.

1986
Gör man ett break-through när Fiat installerar datastyrd automation för rostskyddsbehandling.

1988
Övertas Dinol International av kemikoncernen Sandoz Ltd i Schweiz och den internationella expansionen fortsätter via olika Sandoz bolag i Europa och Asien. En stor satsning görs på rostskydd av personbilar i tillverkningsskedet (OEM). Verksamheten för Engineering växer snabbt och många bilfabriker förses med utrustning och produkter från Dinol International.
    
1989
Ändras företagsnamnet till Dinol AB.

1988- 93
Installerar Volvo och Ford datastyrd automation för rostskyddsbehandling.

1991
Dinol AB blir en del av den schweiziska kemikoncernen EMS-Chemie och integreras i deras bilkemidivision EMS-TOGO. OEM- och Engineering överförs till EMS-TOGO och Dinol AB koncentrerar sig på bileftermarknaden och Aviation.

1995
Installerar GM Europa datastyrd automation för rostskyddsbehandling.

1997
DINITROL-Engineering och OEM-försäljningen sammanföres i EFTEC, ett joint venture mellan EMS Chemie och H.B. Fuller Automotive, USA. EMS-Chemie och H.B.Fuller är ledande leverantörer till internationell bilindustri av PVC, lim- och tätningsprodukter.

1998
Dinol AB förvärvar 1998 det tyska bilkemiföretaget Pyrmo-Chemie GmbH i Lügde och fördubblar då sin omsättning av eftermarknadsprodukter.

2003
Produktionen av DINITROL produkterna flyttas från Hässleholm till Rhigos i Wales där EMS Chemie redan har en tillverkningsenhet.

2004
Dinol AB flyttar sin verksamhet till Lügde i Tyskland och namnändras till EFTEC Aftermarket GmbH.
Den svenska försäljningen övertages den 1 november 2004 av Dan Karlsson, som blir exklusiv agent i Sverige för EFTEC Aftermarket. Företagsnamnet blir DaCar AB med säte i Hässleholm.

2010
EFTEC Aftermarket GmbH namnändras 2010 till Dinol GmbH och förvärvas 2010 av Facilitas NV Holland.
 
 
Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se